Şehirde yapılacak kazılara ait yatırım planlarının web sayfası üzerinden alınıp, değerlendirildiği, onaylanan yatırımların ruhsat başvurularının alınıp, değerlendirilip süreçlerinin takip edildiği sistemdir. Kazı çalışması yapacak kurumlar, açılan yetkili kullanıcılar ile kendi yatırım programlarının veri girişini ve takibini yaparlar.

Temel Özellikler

• Kurumlar, web sayfası üzerinden yatırım planları oluşturabilir

• Yatırım planları büyükşehir belediyesi tarafından onaylanabilir, ret edilebilir, iade edilebilir.

• Kurumlar tarih değişikliği talebinde bulunabilir.

• Çakışan sokak yatırımları izlenebilir. Buna göre kurumlardan değişiklik talep edilebilir.

• Onaylanan yatırım programları için ruhsat başvurusu web sayfası üzerinden yapılabilir.

• Tüm ruhsat süreçleri takip edilebilir.

• Kazı öncesi ve kazı sonrası süreçleri takip edilebilir.

• Ceza tutanakları ve hasar takibi süreçleri takip edilebilir.

 

Faydaları

• Kazı çalışması yapacak kurumlar, belediyeye gelmeden yatırım planı onayı ve ruhsat başvurusu yapılır, tüm süreçleri anlık olarak takip edilir.

• Yatırım programları harita üzerinde gösterilir.

• Harita üzerinde çakışan sokaklar izlenir.

• Kazıya ilişkin alınacak ücretler hesaplanır, saha incelemesi ile alınacak ücretler tekrar hesaplanıp, artı yada eksi fark ücretleri güncellenir.

• Yatırıma ait değişiklik talepleri anlık olarak sistem üzerinden yapılır.

• İstatistiki raporlama yapılır.