Geri Dönüştürülebilir Atıklar için Veri Destekli Akıllı Atık Kutuları: Geri dönüşümü mümkün olan atıkların ayrı toplanmasını optimize etmek ve verileri kayıt altına almak için tasarlanmış bir projedir. Atık kutularına yerleştirilen sensörler sayesinde doluluk oranları konum bilgisi ile birlikte takip edilebilmekte, kutular dolduğunda ilgili kişiye SMS veya mail yolu ile bildirim yollanabilmektedir. Ayrıca konum tabanlı geri dönüştürülebilir atık türüne göre dolma zamanları ve varsa ağırlık bilgileri de kayıt altına alınarak veriler üretilebilmektedir.