E-katılım, kentte yaşayan vatandaşların ve temsilcilerinin kent politikalarına, kararlarına ve sorunlarına yönelik fikrini paylaşabildiği, yeni fikirler/projeler sunabildiği sosyal medya uygulamasıdır.

Projenin Amacı

• Karar verme süreçlerini katılımcı bir modelle geliştirecek yönetişim anlayışını hayata geçirmek.

• Kent ile ilgili projelerde tüm paydaşların katkı koymasını, fikir üretmesini, proje sunmasını sağlamak.

• Kaynakların dikkatli, verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve bu yönde tarzlarını benimsemek.

• Kentin çevresel, toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimine dair stratejik planlamayı paydaşlar ile birlikte yapmak.

• Belirli paydaşlar ile ön hazırlık yaparak belirli fikirlerin / projelerin olgunlaşmasına imkan sağlamak.

• Karar verme süreçlerini katılımcı bir modelle geliştirecek yönetişim anlayışını hayata geçirmek.

• Karar verme süreçlerini katılımcı bir modelle geliştirecek yönetişim anlayışını hayata geçirmek.

 • Kapsayıcı ve dayanışmacı toplulukların kurulması için toplumsal amaç ve hedefler oluşturmak.

 

Temel Özellikler

• Paydaşlar proje önerisinde bulunulabilir.

• Mevcut projeler için oylamaya katılabilirsiniz.

•  Projeler hakkında yorumlar yazabilirsiniz

• Beğendiğiniz projeleri izleme alabilirsiniz.

• Beğendiğiniz projeleri sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

• Projeleri oylama sonuçlarını ve gerçekleşme aşamalarını takip edebilirsiniz.

• Bazı projeler belirli paydaşlara yoruma açılabilir.

• Projeler paydaşlar bazında yetkilendirilebilir

• Proje yorumları yapay zeka ile filtrelenebilir.

• Web ve mobil ortamdan erişim sağlanabilir.