Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri anlamına gelir. Bunları örneklendirirsek; İletişim Bilgileri, Sağlık Bilgileri, Kimlik Bilgileri, Dernek ve Vakıf Üyelikleri, Fotoğraf ve Mali Bilgiler olarak sıralanabilir. Kişisel verilerin korunması ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

KVKK Yönetim Bilgi Sistemi Temel Özellikleri
Yazılım, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uyumluluk için ihtiyaç duyulan tüm süreçlerin tek ekrandan yönetilmesine imkan sağlar. Yazılım üzerindeki tüm modüller birbiri ile entegre çalışır. Bilgiye ulaşım kolaydır. Web temelli bir yazılım olması nedeni ile ihtiyaç duyulan her noktadan ulaşılabilir. Kayıtlı olan Paylaşım Sözleşmelerine erişim sağlanabilir.    

• Kişisel Veri Envanteri,
• Risk Yönetimi,
• Alınmış Olan Prensip Kararlar, 
• Risk Kabul Kayıtları,
• Risk Yönetimi,
• Onay Tabanlı Aksiyon,
• Gelişmiş Raporlama Ekranlar sayesinde  yazılım rahatça yönetilebilir.


Temel Özellikler
Yazılım, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uyumluluk için ihtiyaç duyulan tüm süreçlerin tek ekrandan yönetilmesine imkan sağlar. Envanter girişi sayesinde toplanan verinin paylaşılıp paylaşılmayacağı bilgisi tutulur. Kurumun almış olduğu teknik ve idari tedbirler belirlenebilir. Paylaşılması riskli olan verilerin paylaşılmadan önce üst makamlardan onayının alınmaktadır.