Birinci fazı TUBİTAK tarafından fonlanan iki fazdan oluşan kentlerde toplu ulaşımı kentliler için kolaylaştırmayı ve akıllı sistemlerle yönetmeyi hedefleyen bir Ar-Ge projesidir. Bu proje ile şehir içi toplu taşımayı optimize etmek, yolcuların talep, istek ve şikayetlerini yönetmek ve yönlendirmek ve Coğrafi Bilgi Yönetim Sistemi ile hat optimizasyonları yapmak mümkündür.

Proje kapsamında, kent içi ulaşım sistemlerinin oluşturduğu karmaşık planlama probleminin optimizasyonu/çözümü için bir sistem geliştirilmektedir. Proje çıktısı olan yazılımın yurt içinde benzeri bulunmamaktadır. Yurt dışındaki benzerlerine göre yatırım ve işletim maliyetinin düşük olması, mevcut sistemler ile entegre edilebilmesi, patentlenebilir özgün yapısı açısından avantaj sağlayacaktır. 

Yazılım aracılığı ile farklı toplu ulaşım araçları için entegre akıllı ulaşım planlaması yapılabilmektedir. Böylece talebe (yolcu, konfor, seyahat süresi) göre kaynak (şoför, araç, yakıt, süre, iş gücü) optimizasyonu gerçekleştirilmesi, şoförlerin çalışma periyotları (parçalı, tam, özel, gece) daha verimli bir şekilde düzenlenmesi, araçların mevcut güzergahları iyileştirilerek gidilen gereksiz kilometrelerin minimize edilmesi sağlanabilmekte ve buna bağlı olarak karbon salınımı azaltılmaktadır.